Nasze usługi

Work and Stay zajmuje się zakwaterowaniem osób przybywających do Holandii celem wykonywania pracy. Osoby takie, w chwili wyjazdu ze swojego kraju rodzinnego, mają w planach tymczasowy pobyt w Holandii. Często jest to ich pierwszy kontakt z tym krajem.

Ich podstawową potrzebą jest oczywiście znalezienie miejsca do spania. Jednak to nie wszystko. Muszą przecież znaleźć drogę do supermarketu, ośrodka opieki zdrowotnej czy innych ogólnodostępnych punktów, np. lokalnej biblioteki czy miejsca spotkań. Work and Stay pomaga swym gościom szybko odnaleźć tę drogę. Ważną rolę pełni w tym przypadku nasz koordynator, posługujący się językiem naszych gości.

Nasze usługi