Zarządzanie

Parkiem zarządza liczny zespół.

Na jego czele stoi koordynator lokalny. Zna on kilka języków, w tym język polski, i odpowiada za przyjmowanie osób nowo przybyłych. Wydaje klucze i oprowadza ich po terenie. Koordynator lokalny pełni kluczową rolę w kierowaniu naszych gości do najważniejszych punktów, w tym miejscowego supermarketu, ale również ośrodka zdrowia. Jego zadaniem jest ponadto nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wewnętrznego. Koordynator lokalny posiada biuro na terenie parku i jest obecny w godzinach przyjmowania.

Przez całą dobę na terenie parku jest natomiast obecny gospodarz. W każdej chwili można zwrócić się do niego z bieżącymi sprawami, jak chociażby usterki techniczne czy kwestie, które nie mogą czekać do ponownego przybycia koordynatora. Gospodarz regularnie robi obchód po terenie parku, a jego obecność jest zawsze widoczna dla naszych gości.

Work and Stay posiada własną służbę techniczną i służbę pokojową. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na zmiany gości lub wystąpienie problemów technicznych.

Biuro główne również jest telefonicznie dostępne przez całą dobę. Zawsze bowiem mogą przydarzyć się sytuacje, które nie mogą zaczekać do rana.

Work and Stay posiada regulamin wewnętrzny. Jest on dostępny w kilku wersjach językowych we wszystkich pomieszczeniach kwaterunkowych. Nad przestrzeganiem jego zasad czuwa koordynator lokalny i gospodarz.

Zarządzanie